Home>Product Support>Product Downloads

Sieć oddzielenia Nieekranowanego symetrycznego sprzęgła piorunem szybkobieżnych liniei komunikacyjnych CDN 405T8

CDN-405 T8 jest to wykorzystowany do oceny zdolności przeciw fali poruna w szybkobieżnych liniach komunikacyjnych, też może być zastosowany do oceny ISDN、10/100/1,000MBit/s sieci Ethernet, przy silnych zdolności do oddzielenia przypływu nie będzie wpłynąć na sprzęt pomocniczy (AE) z przepięciami, zapewniając powtarzalność badań

    weibo: