Product Support>Online reading

EDS 20H jest jednym z najbardziej zaawansowanych podręczny symulatora wyładowania elektrostatycznego, również jest w Chinach pierwszy opracowane niezależnie podręczny symulatora wyładowania elektrostatycznego.