Product Support>Online reading

Fala pioruna jest zjawiskiem przemijającego wysokiego napięcia lub prądu o wysokiej z powodu wyładowań atmosferycznych i Przełączniki elektryczne i elektroniczne, prawie wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne będą miały wpływ na Falę pioruną.